1 מכביס המסעדה הותיקה באיזור

2 מכביס המסעדה הותיקה באיזור

כשרות עד סוף 2020.png